Jak na minecraft.cz

Podmínky užívání

Svým přístupem na „jaknaminecraft.cz“ souhlasíte s následujícími podmínkami. Pokud nesouhlasíte, neregistrujte se na „jaknaminecraft.cz“ a registraci dále ignorujte. Vyhrazujeme si právo tyto podmínky kdykoliv změnit a učiníme vše potřebné pro to, abychom vás o této změně informovali. Přesto je rozumné tyto podmínky průběžně sledovat vzhledem k tomu, že používáním „jaknaminecraft.cz“ s nimi souhlasíte.

Zavazujete se nepřispívat na fórum, do komentářů a článků pohoršujícím, hanlivým, nevhodným, vulgárním nebo jiným materiálem, který by mohl porušovat platné zákony ve vaší zemi, zákony v zemi, kde sídlí „jaknaminecraft.cz“, nebo platné mezinárodní právo. Tato činnost může vést k okamžitému a trvalému vykázání z fóra a našich stránek a/nebo upozornění vašeho poskytovatele internetových služeb (ISP) na vaši činnost, pokud bude uznáno za nutné. IP adresy všech příspěvků jsou ukládány pro případné uplatnění těchto opatření. Souhlasíte s tím, že „jaknaminecraft.cz“ má právo odstranit, upravit, přesunout nebo uzamknout jakékoliv téma, příspěvek, článek, komentář, pokud to bude považovat za nutné. Jako uživatel souhlasíte se všemi údaji uloženými v databázi. Přestože „jaknaminecraft.cz“ neposkytne tyto informace třetí straně nebo cizím osobám, nepřebírá „jaknaminecraft.cz“ zodpovědnost za jakýkoliv pokus o vniknutí do systému, který by mohl vést ke kompromitaci těchto dat.

Dále je zakázáno:
  • Vkládat reklamy na jiné weby / servery / YT kanály atp. tam, kde pro to není určené místo (obvykle pro to je vyčleněné místo na fóru).
  • Vkládat odkazy na stránky se škodlivým / zavádějícím obsahem.